Laag-energie renoveren en verbouwen

Als u een huis of bedrijfspand zo energieneutraal mogelijk wilt maken, heeft u drie opties:

Renovatie naar laag-energie gebouw

Hierbij zijn zo laag mogelijke renovatiekosten het uitgangspunt. Dat betekent dat het gebouw op onderdelen wordt doorgelicht en vervolgens per onderdeel de maatregelen worden uitgevoerd. Het voordeel van deze werkwijze is dat de werkzaamheden pas uitgevoerd worden als er financiële ruimte is om de investering te doen. De kosten van de totale renovatie kunnen zo uitgesmeerd worden over meerdere jaren. We schrijven hiervoor een werkplan, die zo is opgebouwd dat de verschillende onderdelen los van elkaar uitgevoerd kunnen worden, maar deze uiteindelijk wel elkaar aanvullen in een integraal geheel.

Energieneutraal gebouw

Hierin zijn energieproductie en verbruik aan elkaar gelijk. Om dat te bereiken moet een gebouw met energie-opwekkende installaties worden uitgerust. Ons eigen ontwerp gebruikt bijvoorbeeld 10.000 kWu (elektriciteit, warm water en verwarming) en wekt de gelijke hoeveelheid weer op met zonnepanelen. Deze electriciteit wordt vervolgens verkocht (salderen) aan het energiebedrijf. Vraag en aanbod zijn dus gelijk.

Een passiefhuis

Een passiefhuis moet voldoen aan de eisen van het passiefhuis-certificaat, waar wij voor gecertificeerd zijn. Deze huizen verbruiken heel weinig energie, niet meer dan 15 kWh/m2 per jaar (1,5 m3/m2 aardgas) voor ruimteverwarming. De meerkosten van isolatie worden gecompenseerd door het verwarmingssysteem zeer eenvoudig te houden. De crux hierin is dat de zon, mensen en apparaten het gebouw verwarmen. De buitenlucht samen met de aardwarmtecollector (op warme dagen is dat de nachtventilatie) koelen het gebouw af in de zomer en in de winter warmt het gebouw op.

Zowel het energieneutrale huis als het passiefhuis hebben eigenlijk dezelfde energietechnische aanpak.