Overleg met B&W over tiny houses

Op 1 juli 2015 hebben wij samen met Wim Kol (duurzaam architect), onze tijdelijke- permanente woningen aan het college van B&W van Nijmegen voorgesteld als betaalbare deeloplossing voor het tekort aan huisvesting van éénpersoonshuishoudens.  Ons voorstel was met name bedoeld voor hen die niet in aanmerking komen voor huur van sociale woningbouw (een grote verborgen groep) en statushouders.
De presentatie bekijken
Ons technisch voorstel (pdf bekijken of uitgebreide versie (74 pag.)) hadden wij al eerder gepresenteerd aan een groep architecten en bouwkundigen van DNAindebouw.

Aan het concept “Tiny woningen” kleeft toch wel één groot nadeel, nl. warmteverlies in de winter en warmte overlast in de zomer. Een doorsnee (sociale bouw)  laag energie gebouw heeft een verhouding buitenoppervlak tov inhoud kleiner dan 0,7. Het gaat erom het buitenoppervlak zo klein mogelijk te houden zodat de buitentemperatuur zo min mogelijk invloed heeft op de binnentemperatuur. Bij een Tiny woning is het buitenoppervlak snel 2,75 x groter (dus ook het warmte energie verbruik gerelateerd aan het leefoppervlak) dan een laag energie gebouw. In feite heeft een Tiny house vergeleken met een moderne sociale woning een aanmerkelijk hoger energieverbruik.
Denk bij Tiny house aan 3 x 3 x 6 meter met een Rc van 5. (huidig permanent wonen bouwbesluit, voor verplaatsbare woningen Rc 2,5 ).

Dat betekent dat een lagere Rc van 5 in de praktijk een Tiny house geeft met een grote warmte energievraag in de winter en een te hoge opwarming geeft in de zomer. Je moet in de zomer snel denken aan 25+  ˚C overdag in de volle zon. M.a.w. alleen wetenschappelijke onderbouwde bouwconstructies met vergevoerde technische detailleringen geven een redelijk comfortabel woongenot en een acceptabel energieverbruik.

Een stacaravan/Tiny house met een Rc 1,3 gevel en Rc 2,5 dak (bouwbesluit 2012)  geeft  één binnentemperatuur gedurende 25 % (zomer) van het jaar van meer dan 25 ˚C met een energieverbruik van 99 kWh/m2.

In ons ontwerp hebben wij de zomerse oververhitting binnen de Passiefhuisnormen kunnen terugbrengen. Daarnaast wordt het energieverbruik minder dan 30 kWh/m (gelijk aan 3 m³ aardgas/m² leefoppervlakte)

Aanleunwoning

Het concept van Tiny woning kan bij uitstek gebruikt worden voor bijvoorbeeld een aanleunwoning. De afmetingen zijn dan vrij, maar de eigenschappen blijven gelijk.

Aanbouw

Een lichtgewicht aanbouw/garage heeft vele voordelen zoals o.a. een licht fundament, eenvoudige gereedschappen, zelfwerkzaamheid etc. De materialen kunnen zonder veel overlast in of bij het huis/gebouw worden verplaatst en het is voordelig in de uitvoering. Een besparing van €2.000 – €3.000, t.o.v. traditionele bouw, voor 20 m² uitbouw is mogelijk.

Temperatuur

Overzicht van de binnen- buiten temperaturen gedurende het jaar zonder extra maatregelen.

Energieverbruik

Energieverbruik tiny house conform bouwbesluit zonder extra maatregelen