Van het gas los in de wijk de Hazenkamp in Nijmegen

In de wijk de Hazenkamp mn. de Hindestraat bewoners willen graag hun woningen verduurzamen naar -op termijn- wellicht een Nul Op Meter woning. Wij hebben eerst de woningen bekeken op hun mogelijke warmte verlies. Volgende stap is de woning doorrekenen op haar technische mogelijkheden en het prijskaartje per maatregel. De buurtbewoners vormen zelf een kennisgroepje en deze kennisgroepjes gaan het gesprek aan met de buurtbewoners. Bijvoorbeeld kennisgroepje “warmtepompen” gaat informatie aanvragen en uitwerken. Warmtepomp kennisgroep koppelt deze kennis weer door met hun buurtgenoten. Wij zijn dan de vraagbak om e.e.a. aan elkaar te koppelen en ideeën aan te dragen. M.a.w. wij begeleiden het proces, en ondersteunen daarbij de buurtbewoners in hun duurzaamheid streven. De Hazenkamp bewoners zijn nu -15 mei 2018- in het stadium van keuze wel of geen warmtepomp, zonnepanelen, vraaggestuurde ventilatie etc.. De eerste woningen zijn volledig doorberekend en de uitvoering van de eerste maatregelen zoals zolder en begane vloer extra- isolatie is als buurt voorbeeld door ons uitgevoerd. Opzet van onze aanpak is dat de buurtbewoners gaan kijken bij de buurtbewoners die de maatregel hebben uitgevoerd en deze maatregel gaan kopiëren naar hun eigen woning.  De samenhang in de buurt zal toenemen waardoor er allerlei spontane gezamenlijke activiteiten zich gaat ontwikkelen. De Hindestraat heeft op basis van deze aanpak € 10.000 subsidie ontvangen van gemeente Nijmegen voor 25 energieonderzoeken naar gasloos verwarmen van warmwater en verwarming. Wij kunnen spreken van een begin van een succesvolle aanpak naar een energie neutrale Hindestraat.
De eerste 10 energieadviezen zijn afgegeven op basis van de Passiefhuis (ondersteuning vanuit de EU) gedachtegang. De uitwerking van het advies is vrij eenvoudig en moet minimaal voldoen aan:
– de uiteindelijke energie en investeringslasten moeten de komende jaren gelijk of lager worden.
– energiemaatregelen moeten stapelbaar zijn en de basis vormen voor een gezond, probleemloos en lager energieverbruik en hoger wooncomfort.
– de binnenlucht en kwaliteit van wonen moet zich duidelijk gaan verbeteren
– het advies is er op gericht dat de bewoners het zelf kunnen uitvoeren, of eenvoudig kunnen uitbesteden